خرید بازی

برای خرید و دریافت بازی مود شده مورد نظر

مبلغ ۱۰.۰۰۰ هزار تومان به شماره کارت زیر واریز کنید

۶۱۰۴-۳۳۸۹-۳۲۰۰-۳۴۲۵

پس از واریز مبلغ برای دریافت لینک های دانلود، رسید خرید را به آی دی bazi_support@ در تلگرام، ایتا یا

با پر کردن فرم به پشتیبانی ایمیل سایت ارسال کنید.

.

برای ارتباط با پشتیبانی روی آی دی های زیر کلیک کنید

.

پشتیبانی ایتا : bazi_support@

.

پشتیبانی تلگرام : bazi_support@

.

پشتیبانی ایمیل : info@baziroid.com

 

در کوتاه ترین زمان لینک های بازی را دریافت خواهید کرد